امروز : 1393/08/02
 

بازرگانيشرکت هاي گلچين برگ سبز و گلچين برگ تبريز هردو در توليد، توزيع ، واردات ،  و صادرات انواع کود  کشاورزي  فعاليت دارند و بيش از 350 کارخانه توليدي را
در سراسر کشور تغذيه مينمايند. شرکت گلچين برگ سبز با  اهداف توليد انواع کود هاي شيميايي سوپر فسفات ساده،سوپر فسفات تريپل ،   انواع کودهاي
ماکرو و کودهاي ريز مغذي ، ميکروالمنت ، انواع کود هاي آلي فسفاته غني شده ،کودهاي آلي گوگردي ريز مغذي و  آلي کمپوست و بيش از 30 نوع کودهاي
مايع در حال توليد در بازارهاي داخل و خارج از کشور مي باشد....

 

  

نهاده هاي کشاورزي شرکت گلچين برگ در بخش توليد تهاده هاي کشاورزي حرف اول را مي زند. شرکت گلچين برگ در بخش توليد....  
-%> --%> --%>

Head office : No 11 – second floor –  on the corner of 5th Alley – South Gandi Str.  Tehran – Iran Tel : +9821 88 88 73 44 – 88774486   Fax : +9821 88 77 29 34
Factory : P.O.Box 535551131 - Khosrowshahr – Tabriz – Iran Tel : +98412 266 29 79 – 226 38 38
Mail: Info@GbargCo.com
 

 

 

 

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به گروه صنعتی گلچین برگ طراحی و پشتيباني سایت توسط آریا سامانه